hakl bankasıHalk Bankası Personel Alımı Uzman Yardımcısı Servis Görevlisi ve Banko Görevlisi Sınavı.Benimde başvurucağım Halk Bankasının sınavına 50 TL lik bir ücret karşılığında başvuruda bulunabilirsiniz.Benim pek ümidim yok açıkcası.Kendime değil, benim dışımdaki kurum veya kişilere diyelim daha doğru olur.Halk bankası Uzman Yardımcısı, Servis Görevlisi ve Banko Görevlisi olmak üzere üç alanda istihdam etmek üzere personel alımı gerçekleştiricek.Sınava giriş ve koşulları ile sınav giriş tarihi ve diğer bilgilere yazımızın devamında ulaşabilirsiniz arkadaşlar.

DİKKAT! 21 Kasım 2009 Halkbank Uzman Yardımcısı, Servis Görevlisi ve
Banko Görevlisi Giriş Sınavı sonuçları 15 Aralık 2009 Saat 17:00′de açıklanacaktır..

Sınav sonuçlarını http://halkbank.anadolu.edu.tr sitesinden öğrenebilirsiniz..

T. HALK BANKASI A.Ş.
UZMAN YARDIMCISI, UZMAN YARDIMCISI (MÜHENDİS),
SERVİS GÖREVLİSİ VE BANKO GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI

Bankamızın Genel Müdürlük Birimleri, Bölge Koordinatörlükleri ve Şubelerinde
istihdam edilmek üzere; Uzman Yardımcıları, Servis Görevlileri ve Banko Görevlileri
alınacaktır.
Sınava Katılma Koşulları
Uzman Yardımcısı, Servis Görevlisi ve Banko Görevlisi giriş sınavına katılabilmek
için;
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2. Sınava başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4. 6 aydan fazla hapis cezası ile hükümlü bulunmamak,
5.1.1. Uzman Yardımcıları için;
· Üniversite ya da fakültelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden
veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki
eşitlerinden mezun olmak ya da sözlü sınav sırasında, mezun olduğuna dair
belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak,
· 01.01.1980 ve sonrası doğumlu olmak.
5.1.2. Uzman Yardımcıları (Mühendis) için;
· Mühendislik Fakültelerinin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden
veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki
eşitlerinden mezun olmak ya da sözlü sınav sırasında, mezun olduğuna dair
belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak,
· 01.01.1980 ve sonrası doğumlu olmak.
Başvuru formunda Uzman Yardımcısı (Mühendis) seçeneği, sadece
Mühendislik Fakültesi mezunu adaylar tarafından tercih edilebilecektir.
Mühendislik Fakültesi mezunu olmayan adayların bu seçeneği tercih
ederek yazılı sınava girmeleri halinde sınavları geçersiz sayılacaktır.
5.2. Servis Görevlileri için;
· Üniversite ya da fakültelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden
veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki
eşitlerinden mezun olmak ya da sözlü sınav sırasında, mezun olduğuna dair
belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak,
· 01.01.1980 ve sonrası doğumlu olmak.
5.3. Banko Görevlileri için;
· En az lise veya dengi okul mezunu olmak ya da sözlü sınav sırasında,
mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi
olmak,
· 01.01.1983 ve sonrası doğumlu olmak.
6. Sağlık durumunun Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olduğunu
belgelemek, (Sağlık raporu giriş sınavını kazandıktan sonra verilebilir.)
7. Erkek adaylar için, işe alım tarihi itibarıyla askerlik görevini yapmış veya
erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
8. Yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda; sicil, tutum ve davranışları ile
özgeçmişleri bakımından bankacılığa uygun bulunmak, gerekmektedir.
Adayların, sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip oldukları, yazılı sınav öncesi
kendi beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerekli belgeler, yazılı sınavı
kazanan adaylardan sözlü sınav öncesi talep edilecektir.
Başvuru Şekli ve Süresi
Sınav başvuruları, aşağıda detayları verilen üç aşama sonucunda tamamlanacaktır.
Bu üç aşamanın tamamını gerçekleştirmeyen adayların başvuruları geçersiz
sayılacaktır.
1. Aşama: Sınav ücretinin süresi içinde yatırılması,
Anadolu Üniversitesi tarafından 21 Kasım 2009 Cumartesi günü yapılacak olan
Uzman Yardımcısı, Servis Görevlisi ve Banko Görevlisi Giriş Sınavına başvuran
adaylardan, pozisyon başına sınav maliyeti olan 50.-TL sınav ücreti tahsil edilecektir.
Sınav ücreti olan 50.-TL sadece başvuruda bulunulan bir pozisyon için tahsil edilecek
ücrettir. Birden fazla pozisyona başvurulması halinde; örneğin, aday hem Uzman
Yardımcılığı hem Servis Görevliliği sınavına başvuracaksa 100.-TL yatıracaktır.
Sınav ücreti 28.09.2009 Pazartesi günü saat 10:00’dan 15.10.2009 Perşembe
günü saat 17:00’ye kadar T.Halk Bankası Şubelerinden, adayın T.C. Kimlik
Numarası, Adı ve Soyadı, ev ve cep telefonu ile adres bilgileri verilerek yatırılacaktır.
EFT ve havale kabul edilmeyecektir.
2. Aşama: İnternet üzerinden başvuru formunun doldurulması,
İnternet sitesindeki başvuru formu girişleri, sadece sınav ücretini yatırmış
adaylara açık olacak ve sınav ücretinin yatırıldığı günün ertesi günden itibaren
16.10.2009 günü saat 17:00’ye kadar TC Kimlik Numarası kullanılarak giriş
yapılabilecektir.
Sınav ücretini yatıran adaylar başvurularını, 16.10.2009 Cuma günü saat
17:00’ye kadar Bankamızın (www.halkbank.com.tr) internet sitesinde yer alan
“Uzman Yardımcısı, Servis Görevlisi ve Banko Görevlisi Giriş Sınavı Bilgi ve Başvuru
Formu”nu doldurarak yapacaklar ve tüm alanları doldurduktan sonra yazıcıdan pdf
formatında beyan formunu alacaklardır.
3. Aşama: Başvuru evraklarının Anadolu Üniversitesi’ne gönderilmesi,
Form doldurulduktan sonra yazıcıdan pdf formatında alınacak beyan formu
imzalanacak ve imzalanan bu formla birlikte, 1 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı
fotokopisi ve katkı bedelinin ödendiğine dair banka dekontu, “Anadolu Üniversitesi
BAUM Sınav Hizmetleri Yunus Emre Kampusü 26470 Eskişehir”
adresine
21.10.2009 tarihine kadar gönderilecektir.
Noksan belgelerle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak, bu hususun
ilgiliye bildirilmesi ve noksan gönderilen belgelerin iade edilmesi yazılı sınav
sonrasında yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ise kabul edilmeyecektir.
Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecektir.
Başvuru koşullarını taşımadığı halde sınav ücretini yatıran adaylar ile başvuruları
geçerli olduğu halde sınava girmeyen veya birden fazla sınav ücreti yatıran adayların
yatırdıkları ücret iade edilmeyecektir.
Adaylar internet üzerinden başvuru formunu doldururken, çalışmak istediği il
bölümünde sadece tek tercih yapabileceklerdir. Hem Uzman Yardımcılığı hem de
Servis Görevliliği’ne başvuracak adaylar, her pozisyon için ayrı ayrı il tercih
edebileceklerdir.
Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adaylar, sadece tercih ettikleri il’de
çalıştırılacak olup, başka bir il’e tayinleri mümkün olmayacaktır. Ayrıca; işe başlangıç
öncesinde adaylardan, Bankadan istifaen ayrılmaları ya da iş sözleşmesinin haklı
nedenlerle Bankaca feshi durumunda, eğitim giderleri ile Bankaca belirlenen tazminat
tutarını ödeyeceklerine dair Taahhütname alınacaktır. Adayların başvuru yaparken bu
hususları dikkate almaları, il tercihlerini buna göre yapmaları gerekmekte olup,
mülakata çağrılmaya hak kazanan adaylar bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.
Yazılı ve sözlü sınavı kazanarak Bankamızda istihdamı uygun görülen Uzman
Yardımcılarının tamamı, belli bir süre İstanbul’da Kredi ve Proje Değerlendirme Daire
Başkanlığı’nda eğitim amaçlı çalıştırılacak olup, bu eğitim sürecinin bitiminde asıl
görev yerlerine atamaları yapılacaktır.
Yazılı Sınav
Yazılı sınav, Anadolu Üniversitesi tarafından 21 Kasım 2009 tarihinde Adana,
Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul Anadolu
Yakası, İstanbul Avrupa Yakası, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Samsun, Trabzon ve
Van illerinde gerçekleştirilecektir. Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav yeri ve
saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni; 16 Kasım 2009 gününden itibaren,
Anadolu Üniversitesi’nin http://halkbank.anadolu.edu.tr internet adresinden T.C.
Kimlik numaralarını girerek, yazıcıdan döküm olarak alabileceklerdir. Sınav Giriş
Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.
Adaylar sınava girebilmek için http://halkbank.anadolu.edu.tr internet adresinden
alacakları “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte, resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya
pasaport ibraz etmek zorundadırlar.
Uzman Yardımcısı, Servis Görevlisi ve Banko Görevlisi Giriş Sınav
Şekli ve Konuları
Sınavlar, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olacaktır. Yazılı sınavlara ilişkin
bilgiler aşağıdadır.
Uzman Yardımcısı – Uzman Yardımcısı (Mühendis)
Yazılı Sınav Tarihi: 21 Kasım 2009, CUMARTESİ
Sınav Merkezleri: Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum,
Gaziantep, İstanbul Anadolu Yakası, İstanbul Avrupa Yakası, İzmir, Kayseri, Kocaeli,
Konya, Samsun, Trabzon ve Van.
Sınavın Süresi: 3 Saat (180 dakika)
Oturum Sayısı: Tek oturum
Soru Sayısı: 120
Yabancı Dil: İngilizce, Almanca, Fransızca
Soru Dağılımları:
Uzman Yardımcısı Sınavı
BÖLÜMLER SORU AĞIRLIĞI SORU SAYISI SINAV SÜRESİ

Genel Kültür % 15 18
Genel Yetenek % 15 18
Yabancı Dil % 20 24
Alan Bilgisi * % 50 60
TOPLAM % 100 120
180 Dakika
* Uzman Yardımcısı Alan Bilgisi Soru Dağılımı
BÖLÜMLER SORU AĞIRLIĞI SORU SAYISI

Maliye % 10 6
Genel Hukuk % 15 9
Muhasebe % 15 9
Ticari Aritmetik % 20 12
Genel Ekonomi % 40 24
TOPLAM % 100 60
Uzman Yardımcısı (Mühendis) Sınavı
BÖLÜMLER SORU AĞIRLIĞI SORU SAYISI SINAV SÜRESİ

Yabancı Dil % 20 24
Genel Kültür % 25 30
Genel Yetenek % 25 30
Alan Bilgisi * % 30 36
TOPLAM % 100 120
180 Dakika
* Uzman Yardımcısı (Mühendis) Alan Bilgisi Soru Dağılımı
BÖLÜMLER SORU AĞIRLIĞI SORU SAYISI

Maliye % 10 4
Genel Hukuk % 15 5
Muhasebe % 15 5
Ticari Aritmetik % 20 7
Genel Ekonomi % 40 15
TOPLAM % 100 36
Servis Görevlisi:
Servis Görevlisi Yazılı Sınav Tarihi: 21 Kasım 2009, CUMARTESİ

Sınav Merkezleri: Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum,
Gaziantep, İstanbul Anadolu Yakası, İstanbul Avrupa Yakası, İzmir, Kayseri, Kocaeli,
Konya, Samsun, Trabzon ve Van.
Sınavın Süresi: 3 Saat (180 dakika)
Oturum Sayısı: Tek oturum
Soru Sayısı: 120
Yabancı Dil: İngilizce, Almanca, Fransızca
Soru Dağılımları:
Servis Görevlisi Sınavı
BÖLÜMLER SORU AĞIRLIĞI SORU SAYISI SINAV SÜRESİ

Yabancı Dil % 10 12
Genel Kültür % 20 24
Genel Yetenek % 30 36
Alan Bilgisi * % 40 48
TOPLAM % 100 120
180 Dakika
Servis Görevlisi Alan Bilgisi Soru Dağılımı
BÖLÜMLER SORU AĞIRLIĞI SORU SAYISI

Maliye % 10 5
Genel Hukuk % 15 7
Muhasebe % 15 7
Ticari Aritmetik % 20 9
Genel Ekonomi % 40 20
TOPLAM % 100 48
Banko Görevlisi:
Banko Görevlisi Yazılı Sınav Tarihi: 21 Kasım 2009, CUMARTESİ

Sınav Merkezleri: Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum,
Gaziantep, İstanbul Anadolu Yakası, İstanbul Avrupa Yakası, İzmir, Kayseri, Kocaeli,
Konya, Samsun, Trabzon ve Van.
Sınavın Süresi: 2,5 Saat (150 dakika)
Oturum Sayısı: Tek oturum
Soru Sayısı: 100
Soru Dağılımları:
Banko Görevlisi Sınavı
BÖLÜMLER SORU AĞIRLIĞI SORU SAYISI SINAV SÜRESİ

Genel Kültür % 40 40
Genel Yetenek % 60 60
TOPLAM % 100 100
150 Dakika
Değerlendirme
Değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate
alınmayacaktır. Testteki doğru cevap sayısı adayın testten aldığı ham puanını
oluşturacaktır.
Sınav sonuçları, tercihte bulunulan il ve unvan bazında ayrı ayrı en yüksek puandan
başlayarak sıralanacak ve belirlenen kontenjan kadar aday (son adayla aynı puanı
alan tüm adaylar dahil), 60 puan ve üzerinde olmak koşuluyla mülakata çağrılacaktır.
Mülakat Yeri ve Tarihi
Yazılı sınav sonuçları, Bankamızın www.halkbank.com.tr adresinde ilan edilecektir.
Başarılı olan adaylara mülakatların tarihi ve yeri ayrıca duyurulacaktır.
Mülakata çağrılan adayların, mülakata gelirken yanlarında;
1- Diplomanın aslı ve fotokopisi ya da noter veya ilgili öğretim kurumu tarafından
onaylanmış örneği,
2- Nüfus hüviyet cüzdanının aslı ve fotokopisi veya noter onaylı örneği,
3- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
4- Savcılıktan alınmış yeni tarihli Sabıka Kaydı Belgesi,
5. Erkek adayların, askerlik görevini yaptığına veya ertelettiğine ya da askerlikle
ilişkisi bulunmadığına ilişkin belge,
Getirmeleri gerekmektedir.

Google Arama:

Halk Bankası Personel Alımı Uzman Yardımcısı Servis Görevlisi ve Banko Görevlisi Sınavı

Bir önceki yazımız olan Çekici Sözler başlıklı makalemizde anlamlı çekici sözler, Çekici Sözler ve duygusal çekici sözler hakkında bilgiler verilmektedir.

Google Arama:

Halk Bankası Personel Alımı Uzman Yardımcısı Servis Görevlisi ve Banko Görevlisi Sınavı